Jūsų teisių ir interesų apsaugos užtikrinimas
Header

Paslaugos

Vilniaus miesto 34-asis notaro biuras teikia šias paslaugas:

 • tvirtina sandorius
 • išduoda paveldėjimo teisės liudijimus
 • išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą
 • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje
 • priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką
 • perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims
 • priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas
 • priima jūrinius protestus
 • protestuoja vekselius ir čekius
 • atlieka vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose
 • atlieka vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą
 • surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės
 • tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus